اسرار نهفته لوگو: زمانی که به یک لوگو می نگریم و تصویری گرافیکی را مشاهده می کنیم صرفاً توجه ما نباید به زیبایی طراحی لوگو باشد. آنچه که علاوه بر زیبایی طراحی لوگو برای ما مهم است هدف و ارزشی است که به هنگام طراحی آن آرم به آن توجه شده است. باید با تماشای لوگو متوجه شویم که آن ترکیبی از چه سمبل ها یا نوشته هایی است و هر کدام چه مفهومی دارند.

اسرار نهفته لوگو قسمت اول

برای شرح موفقی از این بخش در نظر داریم که تعدادی لوگوهای معروف را مورد بررسی قرار دهیم در ادامه به آن ها توجه کنید:

Vaio

اسرار نهفته لوگو Vaio

در نگاه اول که به لوگوی Vaio توجه می کنیم تمام توجه ما به زیبایی این طراحی است اما با کمی دقت بیشتر اسرار نهفته لوگو را میفهمیم که این لوگو متشکل از دو حرف است. حرف اول که نماد آنالوگ و حرف دوم نماد بیناری Binary یا همان 0 و 1 که زبان کامپیوتر می باشد و دیجیتال گویند.

Baskin robbins

اسرار نهفته لوگو Baskin robbins

با نگاه به این لوگو متوجه رنگ صورتی استفاده شده در آن می شویم. کمی که دقت کنیم این رنگ صورتی نشان دهنده اسرار نهفته لوگو است که آن هم عددی می باشد. این عدد 31 در واقع نمایانگر تعداد طعم های این شرکت است.

Mitsubishi

اسرار نهفته لوگو Mitsubishi

این لوگو ارزشی تاریخی دارد. با نگاه به این لوگو متوجه المان هایی می شویم که این المان ها شامل تاج سه برگ است که نماینده قبیله توسا بوده و تاج سه الماس هم که نماینده خانواده iwasaki می باشد. اسرار نهفته لوگو اینست که آن سه الماس نشانی از صداقت، اعتماد و موفقیت است. کلمه Mitsu به معنی سه است و کلمه Bishi به معنی شاه بلوط است که در کشور ژاپن استفاده می شود و از شرکت Penske گرفته اند.

Northwest airlines

اسرار نهفته لوگو Northwest airlines

معنی نام لوگو یعنی شمال غرب، وقتی به لوگو نگاه می کنیم که موجب دیده شدن حروف N و M می شود. همین روند موجب بوجود آمدن مثلث به سمت شمال غربی می شود درست مثل قطب نما.

elefont

اسرار نهفته لوگو elefont

با دقت در تصویر متوجه حرف e می شویم که آن حرف نیز از خرطوم فیل گرفته شده است.

Amazon.com

اسرار نهفته لوگو Amazon.com

اولین چیزی که در این لوگو به چشم می خورد فلشی است که در زیر کلمه کشیده شده این فلش حالت لبخند داشته و نشاندهنده رضایت مشتری از این شرکت است. طراحی لوگو اینگونه است که فلش لبخند از حرف a تا حرف z که اولین حرف انگلیسی و آخرین آن است کشیده شده که آن هم به معنای کامل بودن می باشد.

Tostitos

اسرار نهفته لوگو Tostitos

دوحرف t آمده در این لوگو نشاندهنده دو دست است که با هم یک چیزی را به اشتراک می گذارند که در واقع همان به اشتریاک گذاشتن چیپس سالسا و ترتیلا.

Hope for African children initiative

اسرار نهفته لوگو Hope for African children initiative

با یک نگاه گذری متوجه می شویم که لوگوی این شرکت شبیه قاره آفریقا می باشد اما این همه آن چیزی نیست که در آن است. اگر کمی بیشتر دقت کنید تصویر فردی را در سمت راست لوگو می بینید که رو به کودکی در سمت چپ تصویر قرار گرفته است.

Good will

اسرار نهفته لوگو Good will

با نگاه به لوگوی این شرکت متوجه چهره خندان می شویم که در واقع نشاندهنده حسن نیت این شرکت می باشد.

Toyota

اسرار نهفته لوگو Toyota

با نگاه به لوگوی تویوتا متوجه سه بیضی می شوید که شبیه قلب است؛ اولین قلب مشتری، دومین قلب محصول، سومین قلب پیشرفت در زمینه تکنولوژی و فناوری. طراحی بسیار ساده این لوگو نشان از نبوغ طراح آن است که باعث می شود که در نگاه اول هر کس متوجه آن نشود.

Business-secret

اسرار نهفته لوگو Business-secret

مفهوم اسم لوگو را به آسانی می توان در تصویر لوگو یافت. حرف B لوگو که مخفف Business بوده و توصیر قفل کوچک درون آن هم نشاندهنده secret است.

lion bird

اسرار نهفته لوگو lion bird

در این لوگو شیر نماد سردمدار و پیشرو در زمینه پیشرفت کسب و کار می باشد. پرنده هم که نماد اوج است و ترکیبن هر دو یعنی پرنده شیر.

منبع: مائده دیزاین


برچسب ها : آرم ، اسرار نهفته ، اسرار نهفته لوگو قسمت اول ، طراحی لوگو ،